yabs.io

Yet Another Bookmarks Service

Search

Results

[https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5302847,00.html#autoplay] - - public:xxx
company, dreams, hebrew, israel, seo - 5 | id:168150 -

לפעמים הם מוזרים. לפעמים מצחיקים. לפעמים הם גורמים לנו להתעורר בבהלה. מזה אלפי שנים מנסים בני האדם להבין את משמעות החלומות. עכשיו, במחקר ראשון מסוגו שאחד ממוביליו הוא ד"ר יהונתן שלר מהמכון הטכנולוגי בחולון, מנותחים עשרות אלפי חלומות מסביב לעולם באמצעות בינה מלאכותית. כך אפשר להבין על איזה נושאים חולמים אנשים, מה ההבדל בחלומות של גברים ונשים וכיצד החלומות מושפעים מלוח השנה ומאירועים גדולים. הממצאים מפתיעים

[http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/Pages/home-page-2018.aspx] - - public:xxx
hebrew, israel, kids, programming, study, summer - 6 | id:167031 -

הקייטנות הדיגיטליות היא תכנית קורסים מקוונים שמפעיל לתלמידים אגף "טכנולוגיות מידע" במשרד החינוך בחופשת הקיץ. הקורסים המוצעים הם במגוון תחומים ונושאים שמטרתם לקדם חדשנות בלמידה באמצעות טכנולוגיה והקניה של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית על כל רבדיה.

[http://smblaw.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94/] - - public:xxx
contract, hebrew, israel, law, license, software - 6 | id:62630 -

אם אתה רוצה למכור תוכנה לחברות גדולות ולא להפסיד כסף, אתה חייב לדעת מה זה הסכם רישיון והסכם הפצה. בוא ותלמד דברים חשובים על ההסכמים הללו.

[https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5162625,00.html#autoplay] - - public:xxx
hebrew, isr, israel, negev, trips - 5 | id:53765 -

יותר מ-100 קילומטרים ב-5 ימים – כתב ynet הצטרף למטיילים ישראלים וירדנים שצעדו לראשונה מפטרה לעבדת בדרך המסחר העתיקה. בלילות שרו מסביב למדורה ואת הפוליטיקה השאירו בבית. "דרך, אם לא הולכים עליה היא נמחקת", אמר שוקה רווק, גיבור המסע בן ה-86, רגע לפני גילוי מקטע אבוד

Follow Tags


Export:

JSONXMLRSS